01 aprīlis, 2011

John Collick (Lielbritānija) prezentācija “Tehnoloģijas un izglītība 21. gadsimtā – iespējas un izaicinājumi”

Tehnoloģijas un izglītība 21. gadsimtā – iespējas un izaicinājumi“ apskatīja būtiskākos izaicinājumus, ar kādiem skolotāji saskaras šodienas mācību klasē jauno tehnoloģiju izmantošanas aspektā. Dž.Kolliks uzsvēra mācīšanās kā spēlēšanās nozīmību, nepadarot to par saspringtu un baiļu pilnu, bet atraktīvu un atraisošu.

Nav komentāru: