29 maijs, 2011

17 maijs, 2011

Top projekts

Pārpublicēts no Ainārs Sviklis  www.nakotnesskola.lv

Projekta ideja...

Biedrība „Cita skola” ir izpētījusi labo praksi kā citās valstīs tiek risināti dažādi sociālās atstumtības riska pasākumi. Vadoties no veiktās izpētes, ir adoptētas metodes un izstrādāta inovatīva pieeja (sistēma), kuras mērķis ir: (1) jauniešu, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam; (2) jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem, (3) jauniešu, kas, dažādu citu iemeslu spiesti, pārtraukuši izglītības ieguves procesu, integrēšana izglītības sistēmā Latvijā.
Pieejas rada papildus izglītības ieguves iespējas dažādot tradicionālo izglītības ieguves procesu balstot to uz inovatīvu pedagoģisko metožu un informācijas tehnoloģiju pielietojumu.
Sistēmas pamatā ir Latvijā izveidots: (1) asistentu tīkls, kuri veic ikdienas darbu ar 5-10 jauniešiem, t.i., (a) sadarbojas ar vecākiem, vietējās pašvaldības pārstāvjiem, izglītības iestādes pārstāvjiem, citu organizāciju pārstāvjiem, (b) veic pedagoģisko izpēti, iegūst informāciju, (c) veic administratīvo darbu (d) sniedz atbalstu mācībās un veic audzinoši izskaidrojošo darbību; (2) priekšmetu pedagogu, kas mācību saturu nodrošina izmantojot Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) rīkus – digitāli mācību materiāli, virtuālā klase, u.c. tehnoloģijas, tīkls; (3) centralizēta sistēmas koordinācijas centra, kas veic sistēmas darbības plānošanu, organizēšanu, vadību un kontroli. Šādi veidota struktūra nodrošina sistēmas izmantošanas pieejamību visā Latvijas teritorijā.
Asistenti savus pienākumus veic lokāli tiešā kontaktā ar jaunieti iespējami tuvu tā dzīvesvietai. Katra asistenta pārziņā ir ne vairāk kā 5-10 jaunieši, kas iesaistījušies integrēšanas pasākumos.
Priekšmetu pedagogi savus pienākumus veic attālināti un nodrošina konkrētā mācību priekšmeta saturu virtuālo nodarbību veidā atbilstoši korekcijas programmai, izstrādā digitālos mācību materiālus virtuālajām nodarbībām.
Koordinācijas centrs organizē jaunu iesaistes vietu– „puduru”, kas sastāv no asistenta un 5-6 jauniešiem, veidošanos Latvijas teritorijā, piesaista jaunus mācību priekšmetu pedagogus, nodrošina iesaistītā personāla mācības, koordinē korekcijas programmu izstrādi iesaistot tajā ekspertus, priekšmetu pedagogus un asistentus, uztur nepieciešamo IKT infrastruktūru, nodrošina Informācijas sistēmu lietotājiem (asistenti, pedagogi, jaunieši, jauniešu vecāki) nepieciešamo atbalstu un konsultācijas, organizē socializācijas pasākumus.

Ja Tevi interesē darbs šādā projektā, lūdzu aizpildi pieteikuma veidlapu šeit.Visi, kas aizpildījuši šo veidlapu un izteikuši interesi, tiks aicināti uz nodarbībām virtuālajā klasē, lai apgūtu "e-skolotājam" nepieciešamās prasmes. Pieteikšanās vēl turpinās līdz 2011.gada 21.maijam!

P.S. Man patīk ideja to atbalstu un aicinu pievienoties tai!

06 maijs, 2011

Google Art - skaistums glābs pasauli

Parādīt skolēniem skaisto, ko radījuši cilvēki ar visā pasaulē, tas ir kļuvis reāli, pateicoties šim lieiliskajam projektam. Māksla ir tik pat svarīga kā matemātika, valoda un citas zinātnes. Skatāmies video un apmeklējam resursu http://www.googleartproject.com/